spigot

  1. ตอเติล

    สอบถามการย้าย file server ในเครื่องไปในเครื่อง VPS

    ถ้าตอนผมพัฒนาเปิดแบบใช้ ngrok แล้วจะเปิดจริงผมสามารถย้ายไฟล์จากเซิฟในเครื่องผมไปในเครื่อง server ได้เลยมั้ยครับ
Top