สอนลง minecraft pe เวอร์ชั่นเก่า

  1. KritTH

    วิธีย้อนกลับไปเล่น Minecraft Bedrock เวอร์ชันเก่า

    สิ่งหนึ่งที่ผู้เล่น Minecraft Bedrock ไม่มีดั่ง Minecraft Java คือ การไม่มีตัว Launcher ที่สามารถเลือกเล่น Minecraft เวอร์ชันต่าง ๆ ได้หรือการย้อนเวอร์ชันกลับไปเล่นเวอร์ชันเก่า ๆ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างลำบาก วันนี้ Minecraft Bedrock จึงเริ่มมี Launcher เหมือนอย่าง Minecraft Java บ้างแล้ว...
Top