สอนเขียนปลั๊กอิน

  1. FewFond_

    สอนเขียนปลั๊กอิน Minecraft [1.16.5] [EP: 0]

    สวัสดีครับ ผมฟิวส์ วันนี้ผมอยากถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนที่สนใจพัฒนาเซิร์ฟเวอร์หรือการทำปลั๊กอินเป็นต้นครับ โดยการพัฒนาปลั๊กอินเนี้ยจะต้องมีความรู้ด้านโครงสร้าง Java มาก่อนโดย ปัจจุบันนี้ได้มีภาษา Kolin ที่สามารถเขียนปลั๊กอินได้เช่นกัน แต่เราจะมาสอนโดยใช้ Java เป็นหลักครับผม...
Top