smelting

  1. anuntapkham

    Smelting การเผาของใน Minecraft

    【Smelting】 เป็นการเผาของในมายคราฟ ซึ่งใช้ Furnace ในการเผานั้นเอง สามารถนำมาเผาอาหารกิน หรือ เผาเเร่ อย่างเช่น เหล็ก ทอง เนื้อสัตว์ มันฝรั่ง โดยการเผาต้องมีเชื้อเพลง _______________________________________________________ สิ่งที่สามารถเผาได้เเละผลผลิต :diamond-sword:อาหาร...
Top