USERS CURRENTLY ONLINE ON DISCORD

Become one of us today, click to join!

skyland

  1. Tacklezaza

    Survival Skyland 2013 By Tacklezaza

    Skyland 2013 Map Skyland นี้นะครับ มีลักษณะคล้ายๆกับ Smilekrub Server เลยนะครับ มีแร่ มีดันเหมือนกันหมด และมีทุกสภาพภูมิอากาศ ไม่มีอยู่อย่างเดียวคืนพื้นโลกครับ ซึ่งอาจจะตกโลกกันได้ครับ เนื่องจาก Map สร้างขึ้นมาเพื่อ ให้มีการเอาชีวิตรอดแบบแปลกใหม่ ไม่มีที่ไหนมาก่อน เอาไว้ใช้เปิด Server...