skyland

  1. Tacklezaza

    Survival Skyland 2013 By Tacklezaza

    Skyland 2013 Map Skyland นี้นะครับ มีลักษณะคล้ายๆกับ Smilekrub Server เลยนะครับ มีแร่ มีดันเหมือนกันหมด และมีทุกสภาพภูมิอากาศ ไม่มีอยู่อย่างเดียวคืนพื้นโลกครับ ซึ่งอาจจะตกโลกกันได้ครับ เนื่องจาก Map สร้างขึ้นมาเพื่อ ให้มีการเอาชีวิตรอดแบบแปลกใหม่ ไม่มีที่ไหนมาก่อน เอาไว้ใช้เปิด Server...
Top