shutdown

  1. Tacklezaza

    เว็บ Smilekrub จากวันแรก สู่วันสุดท้าย

    สวัสดีครับ หลายๆ คนอาจจะเคยรู้จัก ได้ยินชื่อ "Smilekrub" มานานแสนนาน เว็บนี้เปิดครั้งแรกเมื่อวันที่ 02/11/2010 ในตอนแรกเว็บนี้ ใช้เป็นที่สำหรับฝึกเขียนเว็บของผมเองเมื่อผมยังอยู่เรียน "มัธยม" และก็นั่งเขียนเล่นๆ มาเรื่อยๆ เอาโน่น นี้นั้นมาแปะภายในเว็บ จนมีระบบมากมาย...
Top