USERS CURRENTLY ONLINE ON DISCORD

Become one of us today, click to join!

shader

  1. poomin191

    แก้ไขแล้ว ใครเคยใช้ Shader ตัวนี้หรือ เคยผ่านตาบ้างมั้ยครับ

    คือผมเคยใช้ Shader ตัวนี้แล้วทำตัว zip หายไป(เมื่อนานมาแล้ว) แต่ตอนนี้กลับไปเห็นรูปแล้วรู้สึกอยากกลับไปเล่นมาก
  2. NickWildeTH

    เเจกShaderPack 1.8-1.11.2 ไม่เเลค ภาพสวย

    เเจกShader 1.8-1.11.2 ไม่เเลค ภาพสวย(SFLP) เสปคขั้นต่ำสุด Ram : 1,5GB | CPU : Dual-Core 1GHz | การ์ดจอขั้นต่ำ : GLSL 1.2/OpenGL 2.0(ไดรเวอร์เวอร์ชั่นล่าสุด) *การ์ดจอต้องการ์ดจอขั้นต่ำปี 2012 ก่อนหน้านั้นไม่ได้* เสปคคอมผม Video Card : AMD Radeon HD 6670 CPU : AMD Athlon(tm) II X4 640 Processor...