สัตว์

  1. Bammcool

    วัดริมชายหาด [Minecraft Seed 1.11+ (PC)]

    วัดริมชายหาด [Minecraft Seed 1.11+ (PC)] รายละเอียด Seed : battlechance หรือ -1650591252 (ใช้ได้เหมือนกัน 2 อันนะคับ) แพลตฟอร์ม : PC/Mac Version : Minecraft 1.11+ จุดเด่น : วัดที่ตั้งอยู่ริมชายหาดซุึ่งมีทะเลสาบอยู่ด้านหลังของวัด นอกจากนี้ยังมีสัตว์ต่างๆนานาชนิดที่อยู่ในที่แห่งนี้... ตำแหน่ง : X...
  2. Bammcool

    2 หมู่บ้าน 2 Biomes [Minecraft Seed 1.12+ (PC)]

    2 หมู่บ้าน 2 Biomes [Minecraft Seed 1.12+ (PC)] รายละเอียด Seed : BANCUBE หรือ 380710052 (ใช้ได้เหมือนกัน 2 อันนะคับ) แพลตฟอร์ม : PC Version : Minecraft 1.12+ จุดเด่น : ความหลากหลายของหมู่บ้าน ที่อยู่ใกล้กันแต่คนละดินแดน :3 ที่สำคัญมีสัตว์เกิดเยอะด้วยน้าาาา.... ตำแหน่ง : เมื่อเข้ามาในเกม...
Top