sabaideecraft

  1. Tacklezaza

    Survival Minecraft 1.13 SabaideeCraft

    สวัสดีครับ ในกระทู้นี้ผมจะมาแจก Map ที่ผมได้เล่นเอาชีวิตรอด 1.13 กันนะงับ ซึ่งจริงๆ แล้วมันเป็น Map ของ SabaideeCraft นั้นเองงับ ซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะงับในการเล่น Minecraft รวมกับคนอื่นๆ ด้วยกันแต่ว่าด้วยความ Lag และความต้องเกรงใจความ Lag ทำให้เราไม่สามารถสร้างได้สุดได้...
  2. Tacklezaza

    เอาชีวิตรอด Minecraft 1.13 SabaideeCraft (9/9/2018)

    สวัสดีครับ ในกระทู้นี้ผมจะมาแจก Map ที่ผมได้เล่นเอาชีวิตรอด 1.13 กันนะงับ ซึ่งจริงๆ แล้วมันเป็น Map ของ SabaideeCraft นั้นเองงับ ซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะงับในการเล่น Minecraft รวมกับคนอื่นๆ ด้วยกันแต่ว่าด้วยความ Lag และความต้องเกรงใจความ Lag ทำให้เราไม่สามารถสร้างได้สุดได้...
Top