rust

  1. Galax1995

    ปิดรับงาน หาทีมงาน (เกมRUSTแท้ในsteam)

    : รับทีมงานเพิ่ม (เซิฟเวอร์ RUST) ตำแหน่ง Ingame Manger (แผนกจัดการสิ่งต่างๆภายในเกม) 1-2 คน คุณสมบัติ - มีความคิดสร้างสรรค์หาปลั๊กอินมานำเสนอได้ ที่เข้ากับเซิฟเวอร์ - สามารถใช้คำสั่งแอดมินได้ - มีความรู้ในด้านเกม RUST (หรือชม.บินเกมสูงๆ) - ดูแลผู้เล่น เป็นมิตรกับผู้เล่น ตอบคำถามผู้เล่น -...
Top