รถไฟฟ้าสายสีส้ม

 1. ทางยกระดับ 2 ชั้น

  ทางยกระดับ 2 ชั้น

  ชั้น2 = ทางยกระดับข้ามไฟแดง ชั้น3 = รถไฟฟ้าสายสีส้ม
 2. โลโก้ รฟม. บริเวณสายสีส้ม

  โลโก้ รฟม. บริเวณสายสีส้ม

 3. สถานีสัมมากร

  สถานีสัมมากร

  รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออก สถานีสัมมากร 8/3/2020
 4. ทางช่วงที่ค่อยๆ ลงใต้ดิน

  ทางช่วงที่ค่อยๆ ลงใต้ดิน

  รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออก ช่วงลงใต้ดิน 8/3/2020
 5. การติดตั้งแผ่นที่ลดความดังของเสียงรถไฟฟ้า

  การติดตั้งแผ่นที่ลดความดังของเสียงรถไฟฟ้า

  รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออก ช่วงสถานีทางลงก่อนลงใต้ดินหน้าสัมมากร ถ่ายเมื่อวันที่ 8/3/2020
Top