portal

  1. Bammcool

    ประตู Portal ถูกทำลายทำยังไงดี? | Update #3 | 31/12/64

    ประตู Portal หรือประตูนรกถูกทำลายใน Nether ทำยังไงดี!? สวัสดีครับ สมาชิกเว็บบอร์ด MC-TH ทุกคนเลย :monkey-1: สำหรับในหัวข้อนี้ เราจะมาพูดถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (ถึงจะ 0.000000001% ก็ตาม) นั้นก็คือ ประตูนรกที่สร้างถูกทำลาย!! ไม่ว่าจะด้วย Ghast หรือเพื่อนสุดเกรียนก็ตาม :zombie:: เอ้า...
Top