ภาพถ่าย shader

 1. world trade center pic2

  world trade center pic2

  ตัวตึกเมื่อมองจากจุดศูนย์กลางของเมืองไปทางทิศเหนือ
 2. world trade center มุมทิศเหนือ

  world trade center มุมทิศเหนือ

  ถ่ายบริเวณริมถนนใกล้กับคลองขุดใหม่
 3. ตึก world trade center มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้

  ตึก world trade center มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้

  การก่อสร้างคืบไปประมาณ 70 กว่า%
Top