paypal

  1. Tacklezaza

    วิธีบริจาคเงิน (Donate) ให้กับ tackle4826 [Tackle Minecraft]

    สวัสดีครับ ขอบคุณสำหรับการเข้ามาชมคลิปของผมนะงับ ซึ่งผมก็ได้ทำคลิปมานานตั้งแต่ปี 2011 ซึ่งผมต้องขอบคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ร่วมติดตามชมผมมาโดยตลอด สำหรับผู้ชมคนไหนต้องการจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส่วนตัวผม เช่นค่าไฟ, ค่า Internet, ค่าอาหาร และสิ่งของที่จะต้องใช้ในการดำรงชีวิต...
Top