ปัญหาdiscord

  1. Pn_Ayrg.

    แก้ไขแล้ว LinkกับDiscordและไม่ได้รับE-mailจากDiscordครับ

    ทำอย่างไรดี