#มีแค่นี้นะ

  1. KritTH

    Minecraft PE Bedrock edition 1.2.6 Build 1

    ภาพที่แสดงถึงความแตกต่างของ ม้าในอดีตกับปัจจุบัน Minecraft PE 1.2.6 Build 1 ออกเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2017 เป็นเวอร์ชั่นที่มีการแก้บักบางสิ่งบางอย่าง และเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน - Change [สิ่งที่เปลี่ยนแปลง] อัปเดตในส่วนของ Models [รูปร่าง] ของ Horses (ม้า) , Mules (ล่อ) , Donkeys (ลา) - อ้างอิง...
Top