mp3

  1. TuesBlusn_3210

    แก้ไขแล้ว วิธีการแปลงเพลง mp3 มาเป็น Minecraft noteblock ให้ไพเราะทำไงครับ

    ผมแปลงเพลง mp3 ไปเป็น midi แล้วแปลงเป็น Minecraft แล้วเพลงติดกัน ฟังไม่ไพเราะเลย ทำยังไงครับ
Top