minecraft theme

  1. EpicEmeraldPlayz

    ประกาศ ปรับเปลี่ยนโฉมเว็บ และแปลเว็บ

    สวัสดีงับ ผมทีมงานในเว็บบอร์ด MC-TH แห่งนี้ ผมได้ทำการปรับเปลี่ยนโฉมเว็บไซต์แห่งนี้ให้ดูเป็น Minecraft มากยิ่งขึ้น ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ตามความต้องการของใครหลายคนนะงับ และผมได้ทำการแปลภาษาของเว็บให้เป็นภาษาไทยมากยิ่งขึ้น โดยมีกระทู้เหล่านี้เป็นแรงผลักดัน...
Top