มายคราฟปืน

  1. F

    เซิร์ฟเวอร์ปิดถาวร Famycraft LasydayonEarth แนวยิงซอมบี้ คราฟปืน

    ปี 2080 เมื่อโลกเกิดสงครามนิวเคลียร์ ทำให้บ้านเมืองพังพินาศ และเกิดการระบาดของไวรัสที่เปลี่ยนให้ผู้คนกลายเป็น ซอมบี้ บรรดามนุษย์ที่ยังรอด ต้องหาทางเอาตัวรอดจากโลกที่โหดร้าย นี้ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อหลบภัย การหา อาหารและอาวุธต่างๆ การเอาตัวรอดจากซอมบี้ และมนุษย์...
Top