มายคราฟพีอี

  1. KritTH

    Minecraft [Bedrock Edition] อัปเดต Bedrock 1.18.0.22 Build 3

    สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ Items Music Disc เพิ่มแผ่นเพลงใหม่ที่ทำโดย Lena Raine ชื่อ "Otherside" มีโอกาสพบได้ตามกล่องใน Stronghold หรือ Dungeon แต่ค่อนข้างหายาก โดยมีโอกาสพบได้ยากกว่าใน Dungeon General Experiment เพิ่มตัวเปิดใช้งาน "Vanilla Experiments" ในการตั้งค่า Edit Settings...
Top