มายคราฟเปิดใหม่

  1. Saki

    เซิร์ฟเวอร์ 24 ชม. เซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ ยินดีต้อนรับทุกคน แนวที่ทุกท่านเข้าถึงได้ด้วยตนเอง(ชีวิตรอดที่แท้จริง)

    ชีวิตรอดนี้ของตกขอให้ทุกท่านอ่านกันดีๆด้วย 1. ที่ทุกคนต้องมีก่อนเข้าเซิฟควรมีจิตที่สะอาดสามารถเล่นเป็นไม่งอแง 2. ผู้ที่ออกค้นหาพื้นที่บ้านไม่ควรมีโปรช่วยเล่น ตัวอย่างเช่น. 2.1 วิ่งไว โดนข้อหาคือ(แบนออกภาวร) 2.2 ใช้ออโต้ในการตี killa... (แบนออกภาวรถือว่าเตือนก่อนแล้ว) 2.3 ข้อที่ 2.1 ที่กล่าวมา...
Top