littlemaid

  1. sanic1999

    [1.12.2] Little Maid (Firis Patch)

    [1.12.2] Little Maid วิธีจับเมด: ทำเค้กแล้วคลิกขวาให้เมดครับ เมื่อจับแล้วอย่าลืมให้น้ำตาลตัวเมดทุกๆวันนะครับ หรือจะทำไว้ใน Inventory ของเมดเยอะๆก็ได้ ถ้าเมดขาดนำ้ตาลเกิน 7 วัน(ในเกม) เราจะใช้งานเมดไม่ได้นะครับ(เมดจะขึ้นโหมด Strike) ต้องมาทำเค้กอีกที ถึงจะใช้งานเมดได้ -...
Top