คำสั่ง voice master discord

  1. EpicEmeraldPlayz

    คำสั่งบอท Voice Master (Discord)

    บอทนี้เป็นบอทเฉพาะสำหรับการสร้างแชแนลชั่วคราวโดยการเข้าร่วมแชนเนลเสียงเหมือนกับแชแนลเสียงชั่วคราวใน TeamSpeak บอทอนุญาตให้ผู้ใช้ล็อคห้อง / ปลดล็อคห้อง / ปฏิเสธผู้ใช้ / เปลี่ยนชื่อห้อง / จำกัดห้อง รายละเอียดบอท ชื่อ: Voice Master สร้างโดย: Sam #9452 เว็บไซต์: https://voicemaster.xyz คำสั่ง...
Top