การตอบกลับ

  1. NickWildeTH

    ประกาศ ให้ผู้ใช้ทุกคนช่วยสอดส่องการตอบกลับหรือกระทู้การพนัน

    ประกาศจากทีมงาน : @NickWildeTH สวัสดีครับ ผมทีมงาน Nick the Fox (NickWildeTH) ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ดังนี้ครับ เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่มีผู้ใช้รายหนึ่ง(ขอไม่ระบุชื่อ) ได้มีการโพสตอบกลับกระทู้จำนวน 4 กระทู้ด้วยข้อความติดลิงก์(Link) ไปยังเว็บไซต์การพนัน...
Top