island

  1. ManuSakurero

    เซิร์ฟเวอร์ 24 ชม. Ogrong Skyland | 1.15.2 [ Skyblock ] ไม่มีของแจก หาเงินยาก

    อกร่องของเราเป็นเซิฟเวอร์แนว Skyblock เวอร์ชั่น 1.15.2 IP : mc.ogrong.com Website : https://www.ogrong.com/ Fanpage : https://www.facebook.com/mc.ogrong/ ระบบเด่นๆ เริ่มที่ Skyblock ก่อนเลย ในการขุดหินหยาบจากเครื่องผลิตหินนั้น เซิฟเราจะมีโอกาสได้รับแร่อื่นๆ ด้วยนอกจากหินปกติ...
Top