image hosting

  1. Tacklezaza

    เว็บฝากรูปใหม่ พึ่งเปิดใหม่ #สร้างเอง (Smilekrub)

    สวัสดีครับ ก่อนหน้านี้ทาง Smilekrub ก็ได้มีเว็บฝากรูปมาแล้วก่อนหน้านี้ ก็มีผู้ใช้มากพอสมควรเลย แต่เนื่องจากระบบมันเก่ามาก ผมเลยได้สร้างระบบฝากรูปขึ้นมาเอง โดยครั้งนี้รูปภาพจะถูกเก็บปลอดภัยมาขึ้น โดยเก็บภายใน Smilekrub Cloud Storage //ก่อนหน้านี้เก็บไว้ใน Folder ธรรมดาใน Harddisk Server ธรรมดา...
Top