grahpic

  1. poomin191

    แก้ไขแล้ว ใครเคยใช้ Shader ตัวนี้หรือ เคยผ่านตาบ้างมั้ยครับ

    คือผมเคยใช้ Shader ตัวนี้แล้วทำตัว zip หายไป(เมื่อนานมาแล้ว) แต่ตอนนี้กลับไปเห็นรูปแล้วรู้สึกอยากกลับไปเล่นมาก
Top