fairy factions

  1. sanic1999

    [1.7.10]Fairy Factions

    [1.7.10]Fairy Factions (ผมจะขอเรียกเจ้าตัวเล็กนี้ว่าผีเสื้อละกันนะครับ)ม็อดนี้จะเพื่มตัวผีเสื้อขึ้นมาครับ แต่เราสามารถจับผีเสื้อมาเลี้ยง มาใช้แรงงานได้นะครับ ซึ่งผีเสื้อจะเกาะกันเป็นกลุ่มๆ ซึ่งถ้าเราไปตีมันแม้แต่ตัวเดียว มันจะแห่พวกๆ มารุมตีเราได้ด้วยนะครับ(เตือน) Screenshot...
Top