เซิฟหน่วง

  1. ปิดเคส เซิฟเวอร์แลค

    ผมเปิดเซิฟ16G 45plugin มันขึ้นว่า Can't keep up! Is the server overloaded? Running 25935ms or 518 ticks behind ผมควรทำไงดีครับ
Top