emoji

  1. Tacklezaza

    Emoji ใหม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาแล้ว (mc-th แห่งนี้)

    สวัสดีครับ ตอนนี้ก็จะมี Emoji เพิ่มภายในเว็บไซต์ mc-th นี้ให้แล้วนะครับ ตามคำเรียกร้อง เพราะเราก็มี Emoji อยู่นิดเดียวจริงๆ อะหละในตอนแรก สรุปแล้วตอนนี้จะมี Emoji ทั้งหมด 5 หมวดนะครับทั้งเป็นภาพนิ่ง และภาพ Gif :monkey-56: :onion-38: :wanwan-01: ขอบคุณครับ - ทีมงาน
Top