เข้าseverไม่ได้

  1. Tanukigi

    แก้ไขแล้ว เข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้

    เข้าเซิร์ฟเวอร์ที่เพื่อนเปิดไว้ไม่ได้ เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใช้hamachi ใช้ของaternos