เช่า

  1. Tacklezaza

    ประกาศ กฏการโพสต์ "VPS (Colo) เช่า Colo, VPS Server"

    สวัสดีครับ ภายในหัวข้อนี้อนุญาตให้โปรโมทสำหรับผู้ให้บริการ Server, VPS, Colo ทุกชนิด โดยมีกฏง่ายๆ ดังนี้ เพื่อความเป็นระเบียบใน 1 ผู้ให้บริการ/ชนิด สามารถโพสต์ได้แค่ 1 กระทู้เท่านั้น ห้ามใช้ให้ผู้อื่นดันกระทู้ เช่นให้ผู้เล่นภายใน Server ตนเองช่วยดันกระทู้ให้หน่อยแล้วจะได้รางวัล ห้ามใช้ Auto...
Top