dedicated server

  1. DionNext-G

    DionNext-G ให้บริการเช่า VPS , DEDICATED SERVER AMD Ryzen and Intel

    ใครสนจัยเช่า DDC ทำ MC ว่าง 1 เครื่องเสปคแรงๆครับ ราคาเบาๆ สอบถามรุ่นอื่นได้น่ะครับ สนจัยทักแชทได้ตลอดครับ https://discord.gg/VHSFcP8B Ryzen5 3600 x 1 / 3.6-4.2 GHz 6 Cores 12 Threads L3 Cache 32MB DDR4 16GB non-ecc NVMe 512GB x 1
Top