data pack

  1. Always

    data pack

    การที่เราจะเขียน data pack ของ minecraft นี่ใช้โปรแกรมอะไรหรอครับ อยากจะฝึกเขียนบ้าง ขอข้อมูลอื่น ๆ ด้วยก็ได้นะครับ จะยินดีมาก
  2. Chiball

    แก้ไขแล้ว ใครพอจะเปลี่ยน model item หรือ mob ได้บ้าง

    คือผมต้องการเปลี่ยนชื่อ monster แล้ว model มันเปลี่ยน หรือ item ก็เช่นกัน ใครพอจะสอนได้บ้าง พวก data pack อะไรงี้
Top