USERS CURRENTLY ONLINE ON DISCORD

Become one of us today, click to join!

creator

  1. Tacklezaza

    [คู่มือ] เริ่มต้นการทำคลิป Youtube & คู่มือการทำคลิป Youtube

    สวัสดีครับ สำหรับเรื่องการทำคลิป Youtube บางครั้งมันก็เหมือนจะเป็นเรื่องง่ายนะครับ แต่การจะทำให้คนรู้จักเราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากมาก โดยอันนี้อาจจะเป็นบทความที่ยาวมากๆ ก็ขยันอ่านกันหน่อยละกันเนอะ พูดคุยกันก่อน การทำคลิป Youtube เนี่ยสมัยนี้เนี่ย...