computer

  1. R

    Setup แรกๆของพี่แทค

    ไม่ทราบว่า Setup ช่วงแรกๆของพี่แทค (ช่วง Beta 1.7.3 หรือก่อนหน้านั้น) สเปคยังไงบ้างครับ และตอนนี้ยังอยู่ไหม
Top