ช่วยหน่อย

  1. ทีนนน

    ช่วยหน่อยครับเล่นกับเพื่อนไม่ได้

    ไม่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ครับทั้งๆที่สัญญาวายฟายเดียวกันเป็นเพื่อนแล้วอะครับ เล่นบนไอแพตนะครับ เวอร์ชั่น1.16.201 ครับ
  2. NickWildeTH

    แก้ไขแล้ว VB2010 ขึ้นว่า is not declared

    ช่วยหน่อยครับมันขึ้นว่า (Visual Basic 2010) is not declared. It may be inaccessible due to its protection level Imports System.Threading Public Class Form1 Private TargetProcessHandle As Integer Private pfnStartAddr As Integer Private pszLibFileRemote As String Private...