แท็ค

  1. Tacklezaza

    ข้อมูลและประวัติ tackle4826 (พี่แท็ค)

    สวัสดีครับ ผม tackle4826 (Tackle Minecraft) ความจริงผมมีชื่อว่า "แท็ค" ชื่อเต็ม(ชื่อเล่นจริง) "แท็คเกอร์" แต่ว่าคนอื่นๆ เรียกผมได้หลายชื่อมากเช่น "เกอร์", "พี่แท็ค", "พี่เกอร์" :cool: ผมมีชื่อที่หลากหลายมากจริงๆ :) //อตีดเรียน รด. ถึงปี 5 ตอนนี้จบไปแล้ว //ที่มาของเลข 4826 (เสื้อนักเรียน)...
Top