18w20a

  1. NickWildeTH

    Minecraft [Java Edition] อัพเดท 1.13 (Snapshot 18w20a)

    สวัสดีครับ วันนี้ผมมีอัพเดทเกี่ยวกับมายคราฟ 1.13ครับ Snapshot 18w20a ส่วนใหญ่จะเป็นอัพเดทเกี่ยวกับชื่อเเละ ID จึงขอข้ามส่วนนั้นนะครับ สิ่งที่เพิ่มเข้ามา คำสั่ง /team สามารถใช้ prefixเเละsuffixได้เเล้ว /team option <team> prefix <prefix> หรือ /team option <team> suffix <suffix> การเปลี่ยนเเปลง...
Top