1.12 pre-release 2

  1. Tacklezaza

    Minecraft [Java Edition] อัพเดต 1.12 Pre-Release 2

    สวัสดีครับ ภายในโพสต์นี้จะเป็นการ Update Minecraft 1.12 Pre-Release 2 กันให้โดยทราบกันว่า Minecraft 1.12 Pre-Release 2 ออกมาแล้ว ซึ่งนั้นก็คือไกล้ความจริง เข้าไปทุกที ที่ว่า 1.12 จะได้ออกมาเร็วๆ นี้ ทาง Minecraft ได้ประกาศออกมาว่าเป็นการดีที่จะออก Version Pre-Release 2 นี้ออกมาเพราะว่า Bug...
Top