เครื่องมือคำนวณ Stronghold


วิธีการใช้งาน

เราสามารถค้นหา Stronghold เพียงการปา Eye Of Ender 2 ครั้ง!


1.) ปา Eye of Ender อันแรกไปแล้วให้รีบหันหน้าไปยัง Eye Of Ender โดยเล็งไปตรงกลางให้แม่นยำที่สุด, แนะนำให้เล็งไปยังจุดตรงกลางของ Eye Of Ender หรือไม่ให้เล็งไปยัง Effect หางของ Eye Of Ender. ให้รีบเล็งก่อนที่มันจะตกลงสูงพื้นที่ไม่แตกกลางอากาศไป. กดปุ่ม F3 ที่ Keyboard เพื่อดูพิกัด, จดพิกัด X, Z, และ มุมอาศาการหินแนวนิน . ไม่จำเป็นที่จะต้องจดพิกัดทศนิยมให้ครบหมดทุกตัว แต่ถ้าเกิดว่าเราจดเลขทศนิยมมาด้วย จะทำให้คำนวณตำแหน่งได้แม่นยกมากขึ้น
2.) ปา Eye Of Ender ลูกที่ 2 โดยตำแหน่งที่จะปานั้น ให้เคลื่อนที่ออกจากจุดเดิมก่อน สักประมาณ 100+ Block จากจุดแรกที่เราปา, ยิ่งเราเดินไปไกลจากจุดเดิมเท่าไหร่ การคำนวณก็จะมีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้น, หลังจากนั้นจดพิกัดเหมือนขั้นตอนที่ (1)
3.) ใส่ค่าที่เราจดมาลงไปใส่ไว้ในช่องให้ถูกต้อง หลังจากนั้นกดปุ่ม "คำนวณพิกัด", ผลการค้นหา (X, Z) จะเป็นตำแหน่งโดยประมาณที่ End Portal อยู่ (ความแม่นยำขึ้นอยู่กับการปฏิบัติในขั้นตอนที่ 1). และก็จะมีกราฟแสดงผลด้วย (Web Browser ต้องรองรับ HTML5) ซึ่งมันจะแสดงเส้นทางการคำนวณหาจุดตัด (เส้นสีเหลือง/เส้นสีส้ม) และตำแหน่งของ Stronghold อีก 2 ที่โดยประมาณ

การคำนวณตำแหน่ง Stronghole มันใช้หลักอะไร?

- ทุกๆ การปา Eye Of Ender นั้นจะมีข้อมูลตำแหน่งที่เราปา และองศาหน้าที่เราหัน. ซึ่งมันสามารถคำนวณหาพิกัด 100 blocks+ ออกไป, โดยจะใช้หลักการคณิตศาสตร์หาจุดตัดของเส้นเพื่อหาตำแหน่งของ Stronghold

- เครื่องมือนี้จะสามารถใช้งานได้ ต่อเมื่อเราปา Eye Of Ender 2 ครั้งและมันนำทางไปยัง Stronghold ที่เดียวกัน (มิฉะนั้นการคำนวณจะผิดพลาด)

- ใน Version 1.9 ทางตัวเกมได้เพิ่มจำนวน Stronghole จาก 3 แห่งเป็น 128 แห่งแล้ว, ซึ่งเครื่องมืนนี้อาจจะช่วยหาตำแหน่งของ 3 จุดแรกได้ แล้วหลังจากนั้นอาจจะเกิดความผิดพลาดได้, แต่อย่างไรก็ตามเครื่องนี้อาจจะสามารถใช้หาตำแหน่งอื่นๆ ได้อีกถ้า Eye Of Ender พาไปยัง Stronghold สภานที่แห่งใหม่

X1Z1มุมองศาที่ 1
X2Z2มุมองศาที่ 2

ผลการคำนวณ
X : ?Z : ?

 

แชร์หน้านี้