โค้ดสีมายคราฟ

โค้ดสีทั้งหมดในมายคราฟ


Chat MOTD Color / Description
§4 \u00A74 Dark Red
§c \u00A7c Red
§6 \u00A76 Gold
§e \u00A7e Yellow
§2 \u00A72 Dark Green
§a \u00A7a Green
§b \u00A7b Cyan
§3 \u00A73 Dark Cyan
§1 \u00A71 Dark Blue
§9 \u00A79 Blue
§d \u00A7d Light Purple
§5 \u00A75 Purple
§f \u00A7f White
§7 \u00A77 Gray
§8 \u00A78 Dark Gray
§0 \u00A70 Black
§r \u00A7r Reset
§l \u00A7l Bold
§o \u00A7o Italic
§n \u00A7n Underline
§m \u00A7m Strike
\u00A7k


  • เผยแพร่
    05 พ.ย. 2019
  • เข้าชม
    82,141
Top