Recent content by GHOSTSMILE

  1. GHOSTSMILE

    เซิร์ฟเวอร์ 24 ชม. NEW! SERVER MINECRAFT 1.14 แนวสร้างบ้าน เน้นทำฟาร์ม ปลูกผัก เงินไม่เฟ่อ หาเงินซื้อของ

    IP SERVER : 147.50.240.36 กลุ่มเฟส : https://www.facebook.com/groups/524249354800727/ สตอรี่ของร้านต่างๆ และแผนที่เมือง - ระบบปืนกล,สไน,ระเบิด - เอาชีวิตรอดจัดๆ - ไม่เน้นปลั้กอิดเยอะ - ระบบเงินไม่มี แต่มีเงินในใช้ - มีโพรหลายแบบ - ระบบกระเป๋าเก็บของ - มีเควส - ตายของไม่ตก - ลื่นๆ -...