Recent content by CoraUnicorn

  1. CoraUnicorn

    ปิดรับงาน รับสมัคร Builder สาย Sur-MMO

    คุณสมบัติ Builder จำนวน 1 อัตรา • มีความรับผิดชอบ ( สำคัญ ) • ชอบและสนใจในศิลปะ • พร้อมที่จะพัฒณาตัวเอง • เข้ากับคนในทีมได้ง่าย ( สำคัญ ) • ใส่ใจกับงาน ( สำคัญ ) • มีความคิดสร้างสรรค์ ( สำคัญ ) • ใช้ปลั๊กอินประเภทWorldEditได้อย่างชำนาญ ไม่จำกัดอายุ ลักษณะและหน้าที่งาน •...
Top