แก้ไขแล้ว External HDD พัง

Tacklezaza

Tacklezaza
ผู้ดูแล
พังนี้พังแบบนี้อ่า
  • เสียบไม่ติด จาน HDD ไม่หมุน = ส่งร้านรับกู้ข้อมูล
  • ข้อมูล HDD หายเฉยๆ = โปรแกรมกู้ข้อมูลเต็มไปหมดเลย ทั้งแบบฟรีและเสียเงิน