เซิร์ฟเวอร์ 24 ชม. ✦ ✦ Enderice Network & Community ✦ ✦ [1.18.2 เท่านั้น] [ID แท้เท่านั้น]

ชื่อเซิร์ฟเวอร์
✦ ✦ Enderice Network and Community ✦ ✦
เวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์
1.18.2
ไอพีเซิร์ฟเวอร์
play.enderice.com
เซิร์ฟเวอร์แพลตฟอร์ม
Minecraft Java Edition
ประเภทของบัญชีมายคราฟ
ไอดีแท้เท่านั้น

Skrimor83

นักปราบมอนสเตอร์
เพิ่มระบบภูมิคุ้มกันสำหรับผู้เล่น
 

Skrimor83

นักปราบมอนสเตอร์
แนะนำเซิฟเวอร์ให้เพื่อนรับรางวัล
 

Skrimor83

นักปราบมอนสเตอร์
เพิ่มระบบดูแลผู้เล่นใหม่ยุค Iron Age
 

Skrimor83

นักปราบมอนสเตอร์
เพิ่มระบบแนะนำผู้เล่นใหม่ และอัพเดตระบบ reamls
 

Skrimor83

นักปราบมอนสเตอร์
แนะนำผู้เล่นใหม่ทันทีรับรางวัล
 

Skrimor83

นักปราบมอนสเตอร์
เพิ่มระบบ Gap ระหว่างช่องสำหรับผู้เล่น