เซิร์ฟเวอร์ 24 ชม. ✦ ✦ Enderice Network & Community ✦ ✦ [1.18.2 เท่านั้น] [ID แท้เท่านั้น]

ชื่อเซิร์ฟเวอร์
✦ ✦ Enderice Network and Community ✦ ✦
เวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์
1.18.2
ไอพีเซิร์ฟเวอร์
play.enderice.com
เซิร์ฟเวอร์แพลตฟอร์ม
Minecraft Java Edition
ประเภทของบัญชีมายคราฟ
ไอดีแท้เท่านั้น