เซิร์ฟเวอร์ 24 ชม. ✦ ✦ Enderice Network & Community ! ✦ ✦ [1.16.4 - 1.16.5 ID แท้เท่านั้น]

ยอมรับกฎของเว็บบอร์ด
ฉันยอมรับกฎของเว็บบอร์ด

Skrimor83

สมาชิก
@everyone 1.5 (30/1/21) Update: - Guild System: Player now can create their own guild and get benefit including Tax Reduction/ Exp bonus/ 0% tax bank for Guild owner etc..
 

Skrimor83

สมาชิก
@everyone ENG - Bugged of Backpack is Fixed. (Can Refund items in old backpack if item is not lose) ไทย - แก้บัคกระเป๋าแล้ว (ขอของคืนในกระเป๋าเก่าได้ (เท่าที่เหลือ))