เซิร์ฟเวอร์ 24 ชม. ☁️ Microdirt Skyblock ☁️ เซิร์ฟเวอร์ Skyblock Java 1.8-1.17 และ Bedrock 1.17 ทำฟาร์ม หาเงิน คนเยอะ! IP: play.microdirt.net มาลองกันเลย!!

ยอมรับกฎของเว็บบอร์ด
ฉันยอมรับกฎของเว็บบอร์ด

Peeraboon

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
IP: play.microdirt.net
1.8-1.16.5
เซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟ Skyblock
อื่นๆ: Survival/Bedwars/BuildBattle/PracticePVP/KnockbackFFA
อัพเดท spawner ใหม่​
 

Peeraboon

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
IP: play.microdirt.net
1.8-1.16.5
เซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟ Skyblock
อื่นๆ: Survival/Bedwars/BuildBattle/PracticePVP/KnockbackFFA
อัพเดทใหม่เพียบบ​
 

Peeraboon

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
IP: play.microdirt.net
1.8-1.16.5
เซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟ Skyblock
อื่นๆ: Survival/Bedwars/BuildBattle/PracticePVP/KnockbackFFA
อัพเดท ใหม่​
 

Peeraboon

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
IP: play.microdirt.net
1.8-1.16.5
เซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟ Skyblock
อื่นๆ: Survival/Bedwars/BuildBattle/PracticePVP/KnockbackFFA
อัพเดท ใหม่​
 

Peeraboon

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
IP: play.microdirt.net
1.8-1.16.5
เซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟ Skyblock
อื่นๆ: Survival/Bedwars/BuildBattle/PracticePVP/KnockbackFFA
อัพเดท spawn ใหม่​
 

Peeraboon

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
IP: play.microdirt.net
1.8-1.16.5
เซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟ Skyblock
อื่นๆ: Survival/Bedwars/BuildBattle/PracticePVP/KnockbackFFA
อัพเดท ใหม่​
 

Peeraboon

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
IP: play.microdirt.net
1.8-1.16.5
เซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟ Skyblock
อื่นๆ: Survival/Bedwars/BuildBattle/PracticePVP/KnockbackFFA
อัพเดท ใหม่​
 

Peeraboon

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
IP: play.microdirt.net
1.8-1.16.5
เซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟ Skyblock
อื่นๆ: Survival/Bedwars/BuildBattle/PracticePVP/KnockbackFFA
อัพเดท ใหม่​
 

Peeraboon

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
อัพเดท Leaderboard ที่ spawn ใหม่!
IP: play.microdirt.net
1.8-1.16.5​
 

Peeraboon

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
อัพเดท Leaderboard ที่ spawn ใหม่!
IP: play.microdirt.net
1.8-1.16.5
 

Peeraboon

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
IP: play.microdirt.net
1.8-1.16.5
เซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟ Skyblock
อื่นๆ: Survival/Bedwars/BuildBattle/PracticePVP/KnockbackFFA
อัพเดทเซิร์ฟใหม่ Parkour
 

Peeraboon

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
IP: play.microdirt.net
1.8-1.16.5
เซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟ Skyblock
อื่นๆ: Survival/Bedwars/BuildBattle/PracticePVP/KnockbackFFA
อัพเดทเซิร์ฟใหม่ Parkour​
 

Peeraboon

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
IP: play.microdirt.net
1.8-1.16.5
เซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟ Skyblock
อื่นๆ: Survival/Bedwars/BuildBattle/PracticePVP/KnockbackFFA
อัพเดทเซิร์ฟใหม่ Parkour​
 

Peeraboon

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
IP: play.microdirt.net
1.8-1.16.5
เซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟ Skyblock
อื่นๆ: Survival/Bedwars/BuildBattle/PracticePVP/KnockbackFFA
อัพเดท Lobby ใหม่​
 

Peeraboon

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
IP: play.microdirt.net
1.8-1.16.5
เซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟ Skyblock
อื่นๆ: Survival/Bedwars/BuildBattle/PracticePVP/KnockbackFFA
อัพเดท Lobby ใหม่​
 

Peeraboon

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
IP: play.microdirt.net
1.8-1.16.5
เซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟ Skyblock
อื่นๆ: Survival/Bedwars/BuildBattle/PracticePVP/KnockbackFFA
อัพเดท Skyblock ใหม่!! Coinflip​
 

Peeraboon

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
IP: play.microdirt.net
1.8-1.17
เซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟ Skyblock
อื่นๆ: Survival/Bedwars/BuildBattle/Parkour/KnockbackFFA
อัพเดทระบบใหม่​
 

Peeraboon

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
IP: play.microdirt.net
1.8-1.17
เซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟ Skyblock
อื่นๆ: Survival/Bedwars/BuildBattle/Parkour/KnockbackFFA
อัพเดทระบบใหม่​