รู้จัก Piston และ Sticky Piston

  • ผู้สร้างกระทู้ KritTH
  • วันที่เริ่มต้น

KritTH

KritKunG
ผู้ดูแล
Piston และ StickyPiston
1186.gif
1185.gif

Piston คือ อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในผลักบล็อกและไอเทมชนิดต่างๆ โดย Piston สามารถแตกออกมาได้เป็นอีกหนึ่งชนิดคือ Sticky Piston

■ ประวัติ
● Minecraft Java Edition
• Piston เพิ่มมาครั้งแรกเมื่อ Minecraft Beta 1.7
• Sticky Piston เพิ่มมาครั้งแรกเมื่อ Minecraft Beta 1.7_01
● Minecraft Pocket Edition
• Piston และ Sticky Piston เพิ่มมาครั้งแรกเมื่อ 0.15.0 Build 1
● Minecraft Legacy console
• Piston และ Sticky Piston เพิ่มครั้งแรกเมื่อเอวร์ชั่น TU3 หรือ 1.0

ลักษณะการทำงาน
● Piston
เมื่อบล็อกถูกผลักออกไปแล้วจะไม่ดึงกลับมา
● Sticky Piston
เมื่อถูกผลักออกไปแล้วจะถูกดึงกลับมา


ยกเว้นบล็อกต่อไปนี้ที่ไม่สามารถผลักและดึงได้ คือ
ส่วน Glazed Terracota ผลักออกไปได้แต่ดึงกลับมาไม่ได้

วิธีคราฟ
1.
Piston
1183.png


2.Sticky piston
1184.png


อ้างอิง
https://minecraft.gamepedia.com/Piston

เขียนโดย
Krit kungZaZa [ทีมงาน]